February 5, 2020

KINDLUSTUSEST

Mida Sa peaksid kindlasti teadma reisikindlustusest spordireiside puhul?

Reisitõrke kaitse on kindlustuskaitse reisi ärajäämiseks, katkemiseks ja hilinemiseks. Reisi ärajäämine on haigestumine või õnnetusjuhtum, samuti ka näiteks tulekahju kodus, mis takistab reisile minekut ja ka näiteks liiklusõnnetus. Juhul kui mõni eeltoodud õnnetustest juhtub juba reisi ajal, siis on tegu reisi katkemisega. Reisile hilinemine on olukord, kus inimene ei jõua õigeks ajaks reisile, sest transpordivahend ei välju või hilineb ilmastikuolude, tehnilise rikke või näiteks liiklusõnnetuse tõttu.

Reisitõrke kindlustuskaitse hakkab kehtima 72 tundi pärast kindlustuspoliisi vormistamist ja makse tasumist. Mõistlik on teha kindlustus reisi planeerides, mitte vahetult enne väljasõitu.

Reisitõrke lisakaitse katab reisi eesmärgiks olnud spordiürituse ärajäämise kulud. Veendu, et Sinu kindlustustingimustes oleks alati valitud ürituse ärajäämiseks Reisitõrke lisakaitse.

Reisitõrke lisakaitse katab ka regulaarliini sõiduki sõidugraafiku muutumise või reisipaketis planeeritud transpordi ärajäämise loodusõnnetuse tõttu.

Riskioht spordireiside puhul – kui reisi eesmärk on veeta aktiivne puhkus sportides (näiteks spordivõistlusest osavõtt, matkamine, suusatamine, rattaga sõitmine või treeninglaager) on mõistlik kindlustuslepingut sõlmides valida  täiendav riskiohtlikke tegevusi kattev kindlustuskaitse. Tavaline reisikindlustus ei pruugi katta sportimise või matkamise käigus saadud vigastuste raviga seotud kulu.

Reisi ärajätmine omal soovil. Võimalik on reisikindlustuse leping sõlmida ka  omal soovil reisist loobumise kaitsega (s.o tühistad reisi sellisel põhjusel, mis ei ole tavapäraseks reisitõrke kindlustusjuhtumiks). Omal soovil reisi tühistamisel hüvitab Gjensidige 70% tagastamatutest reisikuludest. Seda kaitset saab osta vaid nädala jooksul peale reisi broneerimist.

Euroopa ravikindlustuse kaart – telli Haigekassast ja võta see Euroopa reisidele kaasa. Rohkem infot leiad siit.

Vormista oma reisikindlustus meie kaudu!

Koostöös GJENSIDIGE kindlustusega garanteerime, et Sinu spordireis oleks maksimaalselt kaitstud.