veebruar 5, 2020

KINDLUSTUSEST

Mida Sa peaksid kindlasti teadma reisikindlustusest spordireiside puhul?

Reisitõrke kaitse on kindlustuskaitse reisi ärajäämiseks, katkemiseks ja hilinemiseks. Reisi ärajäämine põhjuseks on kindlustatu või tema lähedase ootamatu haigestumine või õnnetusjuhtum, samuti ka näiteks tulekahju kodus, mis takistab reisile minekut ja ka  liiklusõnnetus. Juhul kui mõni eeltoodud õnnetustest juhtub juba reisi ajal, siis on tegu reisi katkemisega. Reisile hilinemine on olukord, kus inimene ei jõua õigeks ajaks reisile, sest transpordivahend ei välju või hilineb ilmastikuolude, tehnilise rikke või näiteks liiklusõnnetuse tõttu. Samuti on reisitõrke alusel kaetud lennuplaani muutus ja reisidokumendi vargus reisi ajal.

Tervisekindlustuse kaitse katab haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud ravimite maksumusest kuni koju tagasipöördumisega seotud väljaminekuteni. Lepingule võib valida kuni 1 000 000 euro suuruse katte. Haigestumise või õnnetuse korral võib pöörduda sobivaimasse raviasutusse, aktsepteerime ka erahaiglaid.

Reisitõrke kindlustuskaitse hakkab kehtima neljandast päevast pärast kindlustuspoliisi vormistamist ja makse tasumist. Mõistlik on teha kindlustus reisi planeerides, mitte vahetult enne väljasõitu.

Reisitõrke lisakaitse katab looduskatastroofi, terrorismi ja rahvarahutuste tõttu tekkinud lisakulud. Samuti streigist ja maksevõimetusest tekkinud kahju.

Reisitõrke kindlustuskaitse laiendus kehtib üksnes juhul, kui kindlustusleping on vormistatud vähemalt 30 päeva enne reisi algust. Juhul kui reisi alguseni on jäänud alla 30 päeva, kehtivad eelnimetatud kindlustuskaitse laiendused üksnes juhul, kui kindlustusleping on vormistatud 48 tunni jooksul pärast reisipaketi esimese osamakse tasumist.

Riskioht spordireiside puhul – kui reisi eesmärk on veeta aktiivne puhkus sportides (näiteks  matkamine, suusatamine või rattaga sõitmine) on vajalik kindlustuslepingut sõlmides  täiendav riskiohtlikke tegevusi kattev kindlustuskaitse. Tavaline reisikindlustus ei kata  sportimise või matkamise käigus saadud vigastuste raviga seotud kulu. Samuti tuleb suusareiside puhul silmas pidada, et kindlustuskaitse kehtib üksnes suusakeskuse märgistatud radadel.

Ürituse ärajäämise lisakaitse – alates 1. maist 2023 on võimalik lisada ka spordiürituse ärajäämise kaitse, nt kui mõnes suusamaratoni piirkonnas on lumeolud kaheldavad või esineb mõni muu ootamatu olukord, mis nõuab rahvaspordiürituse tühistamist. Reisitõrke lisakaitse saab tellida, kui reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva. Kui reisile registreerimise hetkel on reisini jäänud vähem kui 30 päeva, siis saab kindlustuse lisakaitse osta hiljemalt 48 tundi pärast reisiarve tasumist.

Spordivarustust on võimalik kindlustada pagasikindlustuse alusel. Kindlustuskaitse kehtib kui varustus saab kahjustada või hävib transportimisel, näiteks lennureisi ajal ja selle hüvitispiiriks on 400 eurot. Kindlustusjuhtumiks ei loeta spordivarustuse kahjustumist või hävinemist loomuliku kasutamise või kulumise käigus. 

Euroopa ravikindlustuse kaart – telli Haigekassast ja võta see Euroopa reisidele kaasa. Rohkem infot leiad siit.

Vormista oma reisikindlustus meie kaudu!

Koostöös SALVA kindlustusega garanteerime, et Sinu spordireis oleks maksimaalselt kaitstud!